ELENI PAIDOUSSI:

 

ORAMATA
Poems
$10.00

 

TO TELEFTAIO CHELIDONI
ELENI PAIDOUSI
$12

NIGHT IN TWO HEMISPHERES
POETRY (BILINGUAL GREEK-ENGLISH)
ELENI PAIDOUSI
$10

 

THE OTHER KIND AND OTHER STORIES
ELENI PAIDOUSSI
ISBN: 1885778031
$12.95

TA PAIDIA TOU KRONOU
ELENI PAIDOUSSI
$12.00

 


To purchase more Greek titles, please visit Bibliophagos.com